Zadłużenia. Dobry ranking Olsztyna

2013-08-01 21:32:51 (ost. akt: 2013-08-01 15:34:59)

Podziel się:

Widok z Wieży Wodnej na Wzgórze Katedralne

Widok z Wieży Wodnej na Wzgórze Katedralne

Autor zdjęcia: Archiwum Gazety Olsztyńskiej

Fitch Ratings potwierdził długoterminowe ratingi międzynarodowe Olsztyna dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „BB+” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „BBB+(pol)”.

Perspektywa ratingów jest stabilna. Ratingi odzwierciedlają spodziewaną przez Fitch stabilizację wyników operacyjnych Olsztyna w latach 2013-2015 z nadwyżką operacyjną wystarczającą na pełne sfinansowanie obsługi zadłużenia.

Ratingi biorą pod uwagę niższą presję na wzrost zadłużenia miasta w związku z realizowanymi inwestycjami współfinansowanymi dotacjami unijnymi oraz z uwagi na politykę władz miasta mającą na celu ograniczanie zadłużenia.

Ratingi uwzględniają oczekiwany wzrost zadłużenia spółek miejskich. Fitch prognozuje, że nadwyżka operacyjna Olsztyna może wynieść 75 mln zł w 2015 r. jako rezultat podjętych przez władze miasta działań mających na celu racjonalizację wydatków operacyjnych oraz rozwój bazy podatkowej.

W latach 2013-2015 nadwyżka operacyjna powinna w pełni pokrywać obsługę długu, która może wynosić średnio 38 mln zł rocznie. Może ona również służyć do wcześniejszej spłaty, zgodnie z deklarowanym przez władze miasta zamiarem ograniczania zadłużenia.

W 2012 r. nadwyżka operacyjna wyniosła 72,8 mln zł i była o 14,6 mln zł wyższa niż zakładał budżet miasta na początku roku. Większa nadwyżka wynikała między innymi z wpłat zaległego podatku od nieruchomości oraz kar w wysokości 9 mln zł.

Dodatkowo Olsztyn poprawił ściągalność należności z tytułu podatków lokalnych i opłat. Pozwoliło to skompensować spadek wpływów z tytułu podatków dochodowych o 13,5 mln zł. W rezultacie marża operacyjna Olsztyna wzrosła z 6,5 proc. w 2011 r. do 10 proc. z uwzględnieniem jednorazowych wpływów z podatku od nieruchomości lub do 8,9 proc. po ich wyłączeniu.

Fitch oczekuje, że zadłużenie bezpośrednie Olsztyna może spaść z 274,6 mln zł na koniec 2012r. do 240 mln zł w 2015r. Pozostanie ono umiarkowane i będzie stanowić 30 proc. - 35 proc. dochodów bieżących.

W latach 2013-2015 projekty inwestycyjne miasta - głównie infrastruktura i transport - wyniosą łącznie 640 mln zł lub średnio 20 proc. wydatków ogółem. Dochody majątkowe (głównie dotacje unijne) oraz spodziewana wyższa nadwyżka bieżąca powinny wystarczyć do finansowania inwestycji, nie powodując presji na wzrost zadłużenia do 2015 r.

Zdaniem Fitch, zadłużenie spółek miejskich wzrośnie z 162 mln zł na koniec 2012 r. do 195 mln zł w 2015 r. Będzie to wynikało z finansowania budowy zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez spółkę Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. (pożyczka w wysokości 51 mln zł).

Po zakończeniu budowy zakładu, planowanej na 2015 r., spółka powinna być w stanie samodzielnie obsługiwać zadłużenie, ograniczając tym samym ryzyko dla budżetu Olsztyna.

Ratingi mogą zostać podniesione, jeśli miasto w sposób trwały poprawi marżę operacyjną powyżej 10 proc., a jednocześnie zadłużenie bezpośrednie i ryzyko pośrednie nie przekroczą prognoz Fitch.

Ratingi mogą zostać obniżone, gdy nadwyżka operacyjna będzie niewystarczająca dla pokrycia obsługi zadłużenia w dłuższym okresie. (GK)

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB