10 lat Warmińsko-Mazurskiego Funduszu „Poręczenia Kredytowe”

2014-09-23 07:50:02 (ost. akt: 2014-12-30 09:16:46)

Podziel się:

10 lat Warmińsko-Mazurskiego Funduszu „Poręczenia Kredytowe” to jubileusz, który wieńczy dekadę naszej obecności na rynku usług finansowych w Polsce. Z dumą możemy stwierdzić, że przez ten czas mieliśmy zaszczyt i przywilej pracować na rzecz przedsiębiorców z najpiękniejszego Regionu w Polsce – Warmii i Mazur.

W tym czasie oprócz znaczącego wsparcia sektora MSP skupialiśmy się także na promocji Regionu udowadniając, że nasze województwo to nie tylko piękne jeziora, lasy, czyste powietrze, wspaniała historia, ale miejsce gdzie można skutecznie biznesowo zaistnieć, z powodzeniem konkurując na arenie międzynarodowej. To niewątpliwie osiągnięcie nad którym pracuje sztab ludzi począwszy od samorządu województwa, instytucji bankowych poprzez samych przedsiębiorców do takich instytucji jakimi są instytucje otoczenia biznesu.

Służymy przedsiębiorcom doradztwem finansowym, uczestniczymy w negocjacjach z bankami przy restrukturyzacji zobowiązań, szkolimy najmłodszych-przyszłych przedsiębiorców. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wsparcie finansowe środków Wspólnoty Europejskiej zarówno tych z Regionalnego Programu Operacyjnego jak i krajowych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Nasz sukces jest wynikiem codziennej pracy szerokiego grona osób, instytucji których ze względu na skromną objętość tego albumu wszystkich nie sposób wymienić. Składamy na Wasze ręce wielkie i szczere podziękowania.
Szczególne słowa uznania kieruję do Udziałowców Spółki, Rady Nadzorczej i Przedstawicieli Instytucji Finansowych, którzy czuwają nad wysokimi standardami cechującymi naszą Spółkę.
Nie bez znaczenia pozostaje ogromny wkład pracowników oraz poprzedniego Zarządu w rozwój potencjału Funduszu. Za to, że realizujecie i skutecznie wdrażacie nowe zadania, za empatię z firmą oraz koleżeńską atmosferę – dziękuję.

10 lat są dowodem na to, że najlepsze wyniki osiągamy tylko wtedy, gdy wierzymy i w pełni się poświęcamy temu co robimy wspólnie.

Prezes Zarządu Sławomir GutkowskiPrezes Zarządu
Sławomir Gutkowski


Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie został utworzony w grudniu 2003 roku, a działalność operacyjną rozpoczął we wrześniu 2004 roku.
Udziałowcami Spółki są: Działdowska Agencja Rozwoju S.A. w Działdowie, Województwo Warmińsko-Mazurskie, Gmina Miasto Elbląg, Powiat Działdowski, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Powiat Ełcki, Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.


Celem Udziałowców Spółki była budowa Regionalnego Funduszu Poręczeniowego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Udziałowcy zasilili Regionalny Fundusz Poręczeniowy w 6 880 000,00 zł kapitału zakładowego.Od 2004 roku Spółka mieściła się w Działdowie w wynajmowanych pomieszczeniach na ul. Władysława Jagiełły 35. W lipcu 2010 roku Fundusz przeniósł swoją siedzibę do gruntownie wyremontowanej części budynku stanowiącego własność Spółki przy ul. Wolności 4, a już rok później, dzięki pozyskanym środkom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007–2013 udało się zaadaptować pozostałą część obiektu.

Zamiejscowe Punkty Poręczeniowe Warmińsko-Mazurskiego Funduszu „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie:
- 2005 rok otwarcie Punktu Poręczeniowego w Giżycku i w Ełku,
- 2008 rok otwarcie Punktu Poręczeniowego w Olsztynie,
- 2010 rok otwarcie Punktu Poręczeniowego w Elblągu,
- 2013 rok otwarcie Punktu Poręczeniowego w Lidzbarku Warmińskim.

Misją Spółki jest wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na terenie Warmii i Mazur poprzez użycie instrumentów inżynierii finansowej jakimi są poręczenia Regionalnego Funduszu Poręczeń w celu budowy silnej i konkurencyjnej przedsiębiorczości regionalnej zdolnej konkurować w Unii Europejskiej.
Fundusz udziela poręczeń do kredytów, pożyczek oraz transakcji leasingowych dla sektora MSP mających siedzibę bądź prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
Kapitał poręczeniowy Regionalnego Funduszu Poręczeń wynosi 49 845 117,75 zł. Wartość portfela Regionalnego Funduszu Poręczeniowego wynosi 60 938 367,03 zł.
Od początku działalności Fundusz udzielił ponad 1900 poręczeń na łączną kwotę 240 000 000,00 zł, co pozwoliło przedsiębiorcom na zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 455 000 000,00 zł.
Średnio poręczyliśmy zaciągane kredyty i pożyczki w 53% ich wartości.Rating kredytowy
Fundusz posiada bardzo dobrą płynność finansową, silną zdolność obsługi zobowiązań, a co za tym idzie jest godnym zaufania partnerem biznesowym, co zostało potwierdzone przez ekspertów z dwóch, niezależnych agencji ratingowych:
• EuroRating Sp. z o.o. w Warszawie, gdzie Fundusz od 5 lat sukcesywnie poddaje się ocenie ratingowej i utrzymuje rating na niezmienionym poziomie, tj. A+ z perspektywą „stabilną”,
• BCRA CREDIT RATING AGENCY, gdzie Fundusz poddał się ocenie ratingowej w 2013 roku otrzymując certyfikat z oceną Rating długookresowy: A, Perspektywa: stabilna, Rating krótkookresowy: A-1.
Są to jedne z najwyższych wskaźników wśród funduszy poręczeniowych w Polsce.
W praktyce oznacza to, że stosowane przez nas standardy prowadzenia działalności poręczeniowej oraz osiągane wyniki są na najwyższym poziomie.

Spółka jest udziałowcem
Krajowej Grupy Poręczeniowej, której celem jest wspieranie udziałowców w zakresie działalności poręczeniowej. Cel ten jest realizowany poprzez współpracę z instytucjami odpowiedzialnymi za tworzenie regulacji prawnych dotyczących rynku poręczeniowego.
Spółka jest członkiem
Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych – Instytucji wspierającej rozwój systemu poręczeń kredytowych w Polsce, zrzeszającej instytucje finansowe, organizacje gospodarcze i społeczne, wspierające i działające na rzecz rozwoju sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.
Regionalnego Systemu Usług – Sieć InnoWaMa stowarzyszającego Instytucje Otoczenia Biznesu z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Celem głównym RSU jest stworzenie sieci nowoczesnych i innowacyjnych form współpracy pomiędzy sferą B+R i MSP.
Spółka współpracuje z
Krajowym Systemem Usług, którego nadrzędnym celem jest wspieranie rozwoju i promocja przedsiębiorczości w Polsce. Ośrodki działające w ramach KSU świadczą na rzecz Przedsiębiorców usługi doradztwa biznesowego, w tym także pomoc w uzyskaniu pożyczki

Realizowane projekty
Projekt pn. „Regionalny Fundusz Poręczeniowy dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego” realizowany w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Umowa
zawarta w dniu 19.04.2005 roku. Wartość projektu 10.000.000,00 zł.
• Projekt pn. „Dokapitalizowanie funduszy poręczeniowych na Warmii i Mazurach” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Umowa zawarta w dniu 06.11.2009 roku. Wartość projektu 27.194.310,29 zł.
• Projekt pn. „Regionalne Centrum Informacji Finansowej dla przedsiębiorców” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Umowa zawarta w dniu 23.12.2010 roku. Wartość projektu 1.697.816,21 zł.
• Projekt pn. „Reporęczenia szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrument wsparcia funduszy poręczeniowych w Polsce Wschodniej” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Umowa zawarta w dniu 03.06.2011 roku. Wysokość Limitu Reporęczenia 9.000.000,00 zł.
• Projekt pn. „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrument wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
2007-2013. Umowa zawarta w dniu 02.04.2012 roku. Wysokość Limitu Reporęczenia 5.000.000,00 zł.
• Projekt pn. „Dofinansowanie funduszy poręczeniowych na Warmii i Mazurach” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Umowa zawarta w dniu 27.12.2012 roku. Wartość projektu 4.021.934,03 zł.

Regionalne Centrum Informacji Finansowej dla przedsiębiorców

RCIF świadczy bezpłatne usługi informacyjno-doradcze dla Przedsiębiorców lub osób, które planują otwarcie własnej firmy. RCIF to bezpłatne i szerokie kompendium wiedzy o źródłach finansowania działalności gospodarczej, ale także doskonały sposób na wymianę doświadczeń i wiedzy między Przedsiębiorcami na temat instytucji finansowych i produktach przez nie oferowanych.
Dedykowany dla projektu portal internetowy www.rcif.pl, umożliwia intuicyjne i szybkie znajdowanie potencjalnych partnerów biznesowych. Zarejestrowani użytkownicy mogą stworzyć własną, bezpłatną wizytówkę firmy oraz korzystać z forum dyskusyjnego.
Na potrzeby realizacji RCIF utworzyliśmy Punkt Informacyjny w siedzibie Funduszu w Działdowie oraz 5 punktów zamiejscowych (w Olsztynie, Giżycku, Ełku, Elblągu oraz Lidzbarku Warmińskim), w których nasi konsultanci udzielają bezpłatnych porad dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.
Dzięki pozyskanemu w ramach realizacji ww. projektu dofinansowaniu powiększyliśmy siedzibę Funduszu w Działdowie o nowoczesne pomieszczenia biurowe i sale konferencyjne oraz zakupiliśmy nowoczesny sprzęt audiowizualny.
Od początku realizacji projektu objęliśmy wsparciem ponad 500 Przedsiębiorców, a stronę www.rcif.pl odwiedziło ponad 236 tys. unikalnych użytkowników.

Działalność takich instytucji jak Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie ma fundamentalny wpływ na rozwój gospodarczy w Polsce.
Nie będzie w tym krzty przesady, gdy stwierdzimy że gdyby nie nasze poręczenia, niejeden dobry pomysł na własny biznes wróciłby na „półkę” i czekał na lepsze czasy lub nigdy nie zostałby zrealizowany.
Życzymy sobie, aby kolejna dekada i kolejne udane transakcje udowadniały, że fundusze oręczeniowe w Polsce są niezbędnym elementem prawidłowego rozwoju polskiej przedsiębiorczości.
Z naszej strony możemy obiecać i poręczyć (bo w tym jesteśmy najlepsi), że Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie zrobi wszystko, by utrzymać dobrą passę przez następne lata, ciągle szukając nowych, optymalnych rozwiązań dla sektora MSP, jako wiarygodny, pożądany i zaufany partner w biznesie.
Gorąco liczymy, że będziecie nas Państwo wspierać w tych postanowieniach.

Dziękując za dotychczasową, bezcenną współpracę Sławomir Gutkowski.