Szkolenia dla rolników

2009-10-28 00:00:00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 określa strategię i kierunki działań w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. W ramach tych działań przewidziane są szkolenia, których celem jest podwyższanie umiejętności osób zaangażowanych w działalność rolniczą i leśną.

Udział w szkoleniach będą mogli wziąć posiadacze i użytkownicy gospodarstw rolnych, osoby pracujące w rolnictwie oraz właściciele lasów. W ramach działania "Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie" ogłoszone zostały konkursy na realizację operacji szkoleniowych.
— Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego utworzył konsorcjum z Warmińsko-Mazurską Izbą Rolniczą oraz Fundacją imienia Oczapowskiego przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie — tłumaczy Zygmunt Kiersz, dyrektor W-MODR. — Wspólne działanie tych trzech instytucji daje pewność, że zorganizujemy szkolenia na najwyższym poziomie.

Konsorcjum stworzyło trzy projekty, które planuje zrealizować w województwie warmińsko-mazurskiego. 1. "Zasady otrzymywania dopłat bezpośrednich a obowiązek spełnienia przez gospodarstwo zasad wzajemnej zgodności ze szczególnym uwzględnieniem programów zwalczania chorób zakaźnych". W tym projekcie na Warmii i Mazurach zostanie przeprowadzonych 100 szkoleń, w ramach których zostanie przeszkolonych 2000 osób.
— W każdej ze stu gmin odbędzie się dwudniowe szkolenie dla grupy 20 osób — mówi Zygmunt Kiersz. — Pierwszego dnia odbędzie się 6-godzinny cykl wykładów z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych, drugiego dnia — praktyczne warsztaty w gospodarstwach rolnych — wyjaśnia dyrektor.

Uczestnicy szkolenia poznają zasady rejestracji i identyfikacji zwierząt, wymogi dotyczące zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt i zdrowotności roślin oraz zasady zwalczania chorób zakaźnych u zwierząt gospodarskich. Zapoznają się z systemem sankcji w zakresie wymogów wzajemnej zgodności, a także z zagadnieniami dobrej kultury rolnej oraz produkcji roślinnej i zwierzęcej zgodnej z zachowaniem ochrony środowiska.

2. "Produkcja mięsa dobrej jakości szansą opłacalności produkcji". Projekt obejmuje szkolenia dotyczące produkcji mięsa wołowego, wieprzowego, drobiowego i baraniego. Ich program będzie dostosowany do grupy rolników zainteresowanych konkretnymi blokami tematycznymi. Będą to 6-godzinne szkolenia z podziałem na grupy specjalizacyjne.

3. "Wykorzystanie komputera, programów komputerowych i internetu gwarancją sprawnego zarządzania gospodarstwem rolnym".
— W programie szkoleń znajduje się m.in. przegląd programów z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej, ekonomiki rolnictwa, w tym sporządzanie biznes-planów, a także prezentacja programów ułatwiających zarządzanie gospodarstwem rolnym (np. prowadzenie rachunkowości) — wylicza Zygmunt Kiersz. Uczestnicy szkoleń będą też uczyć się samodzielnego posługiwania się programami komputerowymi oraz korzystania z internetu. W ramach projektu odbędą się 44 szkolenia, w każdym powiecie po dwa, z wyjątkiem dużych powiatów (Braniewo, Elbląg, Ostróda, Iława), gdzie będą 3 szkolenia oraz powiatu olsztyńskiego (4 szkolenia).

Przeszkolonych zostanie 660 osób z całego województwa. Szkolenia będą finansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007-2013.
Uwaga! To jest archiwalny artykuł. Może zawierać niaktualne informacje.