Zwolnienie z opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego

2010-03-19 00:00:00

Od marca możemy starać się o zwolnienie z abonamentu RTV. O tym kto musi opłacać abonament, a komu przysługuje zwolnienie oraz jak prawidłowo wyrejestrować się z dotychczasowego obowiązku rozmawiamy z Małgorzatą Dolecką, naczelnikiem Urzędu Pocztowego w Morągu.

— Za co płacimy abonament RTV i kto ma obowiązek jego płacenia?
— Abonament płaci się "za posiadanie i za korzystanie" z odbiorników RTV". Płacić go powinny osoby fizyczne oraz firmy. Kontrolami opłacania abonamentu i rejestrowania odbiorników RTV zajmuje się Poczta Polska.

— Kto może być zwolniony z opłat?
— O zwolnienie z opłat abonamentu RTV mogą ubiegać się emeryci, czyli osoby, które ukończyły 60. rok życia i mają prawo do emerytury mniejszej niż 50 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 1.551,48 złotych, osoby trwale niezdolne do pracy czyli, renciści o znacznym stopniu niepełnosprawności, osoby które ukończyły 75 lat, osoby posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego, bezrobotni czy osoby pobierające świadczenia pieniężne z ośrodków pomocy społecznej.

— Co należy zrobić, aby zgodnie z prawem przestać opłacać abonament?
— Należy złożyć na poczcie wniosek o zwolnienie z abonamentu RTV. Samo bycie emerytem czy bezrobotnym automatycznie nie oznacza zwolnienia z opłaty. Przy złożeniu wniosku zależą również przestawić określony dokumenty np. w przypadku emeryta musi to być dokument potwierdzający emeryturę i informacja o jej wysokości, a w przypadku bezrobotnego zaświadczenie z urzędu pracy.

— Czy data złożenia wniosku jest jednoznaczna z datą zaprzestania opłacania abonamentu?
— Ulga nie będzie przysługiwać osobom "od ręki". Najwcześniej miesiąc później. Zwolnienie od opłat abonamentowych przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono w urzędzie pocztowym dokumenty potwierdzające uprawnienie do zwolnienia oraz oświadczenie o spełnieniu warunków do korzystania z tego zwolnienia. Osoby, które opłaciły abonament na dłuższy okres z góry np. za cały 2010 rok, dostaną zwrot przekazem pocztowym odpowiedniej kwoty.

— Czy możemy spodziewać się kontroli opłacania abonamentu?
— Tak. Nasz dom czy zakład pracy mogą odwiedzić kontrolerzy. Kontrole przeprowadzają pracownicy kartotek RTV. Kontroler, który zapuka do naszych drzwi, powinien się przedstawić, powiedzieć w jakim celu przyszedł i pokazać stosowne upoważnienie.

— Jaka kara grozi za nie opłacanie abonamentu?
— Kontroler może nałożyć karę w wysokości 30-krotności opłaty miesięcznej za odbiornik radiowo - telewizyjny. Małgorzata Dolecka, naczelnik Urzędu Pocztowego w Morągu Ilona Lis
Uwaga! To jest archiwalny artykuł. Może zawierać niaktualne informacje.