Dwa poziomy wsparcia. Poznaj projekty

2016-10-28 12:00:00 (ost. akt: 2016-11-04 11:32:09) Artykuł sponsorowany

Podziel się:

Autor zdjęcia: pixabay.com

Wsparcie w ramach Osi I PO WER Osoby młode na rynku pracy jest częścią pakietu "Gwarancji dla młodzieży" w Polsce i adresowane jest do osób w wieku 15-29 lat, pozostających bez zatrudnienia, a jednocześnie nie kształcących się i nie podnoszących kwalifikacji (tzw. młodzież NEET, z ang. Not in Education, Employment or Training).

Tu działania realizowane są na dwóch poziomach. Pierwszy to poziom krajowy , czyli projekty Komendy Głównej OHP oraz projekty konkursowe wyłaniane przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Drugi poziom to regionalny, który obejmuje projekty powiatowych urzędów pracy z zakresu aktywnej polityki rynku pracy oraz projekty konkursowe z zakresu aktywizacji osób młodych, wybierane w konkursach ogłaszanych przez wojewódzkie urzędy pracy.

Wsparcie udzielane młodym mieszkańcom Warmii i Mazur w ramach Osi I PO WER koordynuje Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie (WUP). Na aktywizację zawodową osób do 29. roku życia nasz region otrzymał w ramach PO WER prawie 72 mln euro. Środki te dzielone są w proporcji: 83,66 proc. na projekty powiatowych urzędów pracy oraz 16,34 proc. na projekty konkursowe, realizowane przez instytucje szkoleniowe, agencje zatrudnienia czy organizacje pozarządowe.

W przypadku projektów urzędów pracy o wyborze konkretnych form wsparcia i podziale środków decyduje dany urząd, biorąc pod uwagę sytuację na lokalnym rynku pracy czy strukturę zarejestrowanych bezrobotnych w wieku do 29. roku życia. Do końca sierpnia tego roku z projektów PUP skorzystało ponad 2 600 młodych bezrobotnych.

Działania powiatowych urzędów pracy, skierowane do osób zarejestrowanych jako bezrobotne, uzupełniają przedsięwzięcia realizowane w formie projektów wyłanianych przez WUP w procedurze konkursowej. Obecnie w realizacji jest 19 różnych projektów. Ich adresatami są głównie niepracujące młode osoby, które z różnych przyczyn nie rejestrują się w urzędach pracy. Na finansowanie tego rodzaju projektów w konkursach ogłoszonych pod koniec 2015 roku przewidziano ponad 18,7 mln zł. Szczegółowe informacje na temat dofinansowanych projektów można znaleźć na stronie internetowej WUP dotyczącej PO WER pod adresem: http://power.wupolsztyn.praca.gov.pl, zakładka: Poznaj projekty

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB