Dotacja na własny biznes

2016-12-15 13:17:39 (ost. akt: 2016-12-22 09:25:46)

Podziel się:

Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak

Nawet 24 tys. zł bezzwrotnej dotacji może otrzymać osoba bezrobotna na założenie własnej firmy. Ta forma wsparcia cieszy się dużym zainteresowaniem. Firma musi utrzymać się na rynku co najmniej rok, by właściciel nie musiał zwracać dotacji.

Na realizację działań w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 koordynowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Osi 10 Regionalny rynek pracy, przewidziana jest kwota 147, 6 mln euro.

Zdecydowana większość tych środków — bo aż 123,3 mln euro — posłuży finansowaniu inicjatyw przeznaczonych na aktywizację zawodową osób pozostających bez zatrudnienia.

Z tej puli kwotę 85 mln euro otrzymają powiatowe urzędy pracy na wspieranie osób bezrobotnych w wieku powyżej 29. roku życia, w ramach tzw. projektów pozakonkursowych (Działanie 10.1 RPO).

Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy mogą liczyć na bezzwrotną dotację na założenie własnej działalności gospodarczej. Ta forma wsparcia cieszy się dużym zainteresowaniem. Maksymalna kwota dotacji to sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obecnie to 24,3 tys. zł. Zwykle jednak urzędy pracy, biorąc pod uwagę zainteresowanie dotacjami oraz efektywność ich wykorzystania, same określają górny limit.

— U nas jest to 20 tys. zł i mamy jeszcze pieniądze na dotacje — mówi Katarzyna Pietkiewicz, zastępca dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy w Olsztynie.

Trzeba jednak pamiętać, że firma musi utrzymać się na rynku co najmniej rok, by przedsiębiorca nie musiał zwracać dotacji. Z tym zwykle nie ma problemów. Z badań wynika, że po dwóch latach na rynku działa dalej ponad połowa z założonych zakładów. Pomysły na własny biznes są różne. Zwykle w grę wchodzą usługi np. ogólnobudowlane, mechaniki pojazdowej, fryzjerstwa, ale też ratownictwa medycznego czy pielęgniarskie.

Działania powiatowych urzędów pracy, skierowane do osób zarejestrowanych jako bezrobotne, uzupełniają przedsięwzięcia realizowane w formie projektów wyłanianych przez WUP w procedurze konkursowej (Działanie 10.2 RPO). Ich adresatami są w głównej mierze osoby niepracujące, które z różnych przyczyn nie rejestrują się w urzędach pracy.

Oprócz działań, które mają zwiększyć zatrudnienie wśród osób bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo WUP w Olsztynie koordynuje interwencje w zakresie promowania przedsiębiorczości i tworzenia nowych firm.
Tu w ramach Działania 10.3 RPO finansowane będą projekty związane z tworzeniem oraz zapewnieniem trwałości nowo utworzonych mikroprzedsiębiorstw. Tu osoby bezrobotne mogą również ubiegać się o bezzwrotną dotację inwestycyjną, której kwota — podobnie jak w urzędach pracy — nie może być obecnie wyższa niż 24,3 tys. zł.

Innym z działań aktywizacji zawodowej jest pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3. Działanie 10.4 RPO skierowane jest na wspieranie usługi opieki nad dziećmi do 3. roku życia, np. w żłobkach, klubach dziecięcych, u dziennych opiekunów lub niań.
Młodzi bezrobotni mieszkańcy Warmii i Mazur mogą też liczyć na wsparcie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W naszym regionie koordynuje je Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie.

Na aktywizację zawodową osób do 29. roku życia nasz region otrzymał w ramach PO WER prawie 72 mln euro. Środki te dzielone są w proporcji: 83,66 proc. na projekty powiatowych urzędów pracy oraz 16,34 proc na projekty konkursowe, realizowane przez instytucje szkoleniowe, agencje zatrudnienia czy organizacje pozarządowe. O wyborze konkretnych form i podziale środków na ich realizację decyduje dany urząd pracy.


Andrzej Mielnicki

PIENIĄDZE NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

24,3 tys. zł

To kwota, którą może otrzymać bezrobotny w formie bezzwrotnej dotacji na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej.

123,3 mln euro
Kwota na sfinansowanie inicjatyw przeznaczonych na aktywizację zawodową osób pozostających bez zatrudnienia.

4,96 mln euro
Tyle pieniędzy jest przewidzianych w Działaniu 10.5 RPO na tzw. projekty outplacementowe, tj. wsparcie osób objętych restrukturyzacją lub reorganizacją, bądź zwolnionych z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu).

10 mln euro
To są pieniądze na pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 (Działanie 10.4 RPO) , w którym finansowane będą działania wspierające usługi opieki nad dziećmi do 3. roku życia, np. w żłobkach, klubach dziecięcych, u dziennych opiekunów lub niań) oraz wspierające aktywizację zawodową osób wchodzących bądź powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich oraz wychowawczych.

Gdzie szukać informacji, jak skorzystać z programu? W powiatowych urzędach pracy, a przydatne strony to: http:// rpo.wupolsztyn.praca.gov.pl; http://gdm.praca.gov.pl; http://wupolsztyn.praca.gov.pl (baner: Gwarancje dla Młodzieży); http://power.wupolsztyn.praca.gov.pl; http://www.warminsko-mazurska.ohp.pl/

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB