Olsztyn: Bądź innowacyjny! To nic nie kosztuje

2017-06-20 07:51:13 (ost. akt: 2017-06-22 17:53:57)

Autor zdjęcia: Fotolia.com

Podziel się:

Szkoda to przegapić. Na spotkaniu „Bądź innowacyjny" dowiesz się jak aktywnie promować firmę i jak wykorzystywać instrumenty wsparcia biznesu. Udział jest bezpłatny.

Jak rozwijać przedsiębiorstwo szybciej, taniej i skuteczniej? O tym rozmawiamy z Krzysztofem Maślankowskim, wiceprezesem Zarządu Kancelaria Prawna Liderio Sp. z o.o.

— Do kogo jest skierowana konferencja „Bądź innowacyjny"?

„Bądź innowacyjny” to cykl konferencji prezentujących doświadczenia Kancelarii Prawnej Liderio w aktywnym rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw z udziałem środowiska administracji, nauki, przemysłu i biznesu. Rosnąca rola innowacji w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, miast, regionów, krajów to potencjał, który chcemy wykorzystać, pokazując jak prostymi narzędziami pomagać przedsiębiorstwom rozwijać się szybciej, taniej, skuteczniej, efektywniej. Małym przedsiębiorstwom pokazujemy możliwości wzrostu, średnim kierunki rozwoju, a dużym podmiotom rozwiązania zabezpieczające stabilność prowadzonej działalności. Cztery wskazane środowiska – administracja, nauka, przemysł, biznes – dysponują ogromnym potencjałem w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorstw. Szukanie inicjatyw integrujących ten potencjał jest inspirującym wyzwaniem, zarówno w obszarze promocji i aktywizacji postaw innowacyjnych, jak również prezentacji realnych korzyści rynkowych z bycia innowacyjnym. Nasza misja, to odkrywanie i reagowanie na potrzeby przedsiębiorczości, a te w coraz większym stopniu dotyczą innowacyjności.

— Jakie są cechy przedsiębiorstwa innowacyjnego?

Innowacyjny kojarzy się z inteligentnym, ze wszystkim, co jest „smart” i ułatwia życie. Przedsiębiorstwo innowacyjne wdraża zmiany. Aktualizuje swój potencjał, tak jak aktualizuje się oprogramowanie komputera by działał lepiej, sprawniej, szybciej, wydajniej. Być innowacyjnym to nie znaczy wydawać duże pieniądze na drogie aktualizacje, które często okazują się nieskuteczne. Sztuką jest odkryć w prowadzonej działalności własną niszę rozwojową i zabezpieczyć ją przed skopiowaniem dopasowaną do potrzeb rynku innowacją. W tym właśnie pomagamy.

— W jaki sposób firmy mogą pobudzić swój potencjał?

Świat od lat pokazuje miliony sposobów jak z małej firmy stać się dużą, jak zwiększyć zyski, aktywa, zarabiać więcej, czy zdobywać większe rynki. Działania te kosztują, wymagają czasu i dużego nakładu pracy. Każde przedsiębiorstwo ma potencjał wzrostu. Nie każde jednak potrafi z niego korzystać. Bez klientów nie istnieje przedsiębiorstwo, a klienci przychodzą, kupują te produkty, które zaspokajają ich potrzeby. Pobudzić potencjał rozwoju firmy, to zrozumieć i zrealizować potrzeby rynku, klientów firmy.

— W ostatnich latach bardzo modne stało się określenie start- up? Czym start- up różni się od biznesu?

W dialogu biznesowym lubimy skróty myślowe, a tym jest start-up. To skrót często długiej i trudnej drogi jaką przechodzi innowacyjny biznes, od etapu pomysłu na produkt po etap jego komercjalizacji. Nie wnikając w definicję pojęć - start-up zarezerwowany jest dla określenia wczesnego etapu rozwoju biznesu. Ma znaczenie w porównaniach rynkowych pomiędzy czymś stabilnym, już rozpoznawalnym i działającym, a czymś zupełnie nowym, poszukującym swojej unikatowej drogi rynkowej i wystawionym na wysokie ryzyko biznesowe. Modzie na start-upy przeciwstawia się często moda na wielki, ciężki, konwencjonalny przemysł. Ważne jest, by nowy i dojrzały, mały i duży biznes stale poszukiwały wzajemnych możliwości współpracy, gdyż razem można osiągnąć więcej.

— Jakiego wsparcia z zewnątrz potrzebują przedsiębiorstwa, żeby mogły stać się innowacyjnymi?

Na rynku istnieje wiele i wciąż powstają nowe rozwiązania wspierające innowacyjność przedsiębiorstw. Cały problem polega na tym, że wśród setek instytucji, instrumentów, czy programów dedykowanych rozwojowi innowacji trudno znaleźć właściwe, dopasowane do potrzeb danego przedsiębiorstwa. Z jednej strony zakres możliwości wsparcia jest bardzo szeroki. Z drugiej dostęp do niego jest skomplikowany, sformalizowany i kosztowny z uwagi na konieczność zaangażowania w proces pozyskania wsparcia specjalistów z wielu dziedzin rynkowych. Rozwiązaniem jest kompleksowość usługi, integrującej działania w zakresie rozpoznania innowacyjnych potrzeb przedsiębiorstwa, znalezienia dla niego dopasowanej innowacji i efektywnego wdrożenia. Z szerokiego katalogu zewnętrznych działań aktywizujących innowacyjność przedsiębiorstw warto wskazać budowę partnerstw rynkowych, zdobywanie branżowego know-how, globalna promocja marki, inwestycje w kapitał intelektualny. W najmniejszym stopniu innowacyjność budują pieniądze. Najważniejszy jest pomysł na produkt, odpowiadający na aktualną potrzebę rynku. Pieniądze pojawią się później.

Konferencja odbędzie się 23 czerwca 2017 roku w Olsztynie. Jest przeznaczona dla małych i średnich przedsiębiorstw z regionu warmińsko-mazurskiego

Preferowane branże przedsiębiorców: żywność (produkcja, handel, dystrybucja), drewno (meble, budownictwo, rzemiosło), gospodarka wodna/ekologia, energetyka (w tym odnawialna), recykling odpadów, transport, sektor komunalny.

Korzyści z uczestnictwa:
Aktywna promocja i wykorzystanie instrumentów wsparcia biznesu oraz identyfikacja wspólnych inicjatyw rozwojowych.


Zgłoszenia: k.szydlik@wm.pl lub tel. 502 499 545

Krzysztof Maślankowski
Absolwent UMK, SGH, ALK, WSPiZ, doktor nauk ekonomicznych, MBA (WSB/Franklin University). Wiceprezes Zarządu Kancelaria Prawna Liderio Sp. z o.o. (obecnie), Wiceprezes Zarządu (Ekobenz Sp. z o.o. - biotechnologie, Creotech Instruments S.A – technologie kosmiczne), Prezes Zarządu (Polski Holding Farmaceutyczny S.A.), Manager Inwestycyjny, Ekspert ds. wyceny biznesu i zarządzania projektami innowacyjnymi (Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.). Przewodniczący Rad Nadzorczych (Lubelski Węgiel “Bogdanka” – wprowadzenie spółki na GPW), Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego, Aircaft Maintenance Services.