Wpływamy na poprawę warunków życia w regionie

2019-10-01 16:33:59 (ost. akt: 2019-10-01 16:35:24) Artykuł sponsorowany
Siedziba Regionu Warmińsko-Mazurskiego BGK, Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 21

Siedziba Regionu Warmińsko-Mazurskiego BGK, Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 21

Podziel się:

Rozmowa z Anną Bułło, dyrektor Regionu Warmińsko-Mazurskiego BGK

Porozmawiajmy o rozwiązaniach jakie Bank Gospodarstwa Krajowego może zaoferować w województwie warmińsko-mazurskim, które zajmuje bardzo odległe miejsce w statystykach dotyczących inwestycji
i poziomu przedsiębiorczości w Polsce.


Anna Bułło: Misją naszego banku jest zrównoważony rozwój kraju, dlatego w naszym województwie pomagamy realizować strategiczne projekty rozwojowe, finansujemy m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, wspieramy wiele projektów samorządowych. Bank podejmuje szereg inicjatyw promujących przedsiębiorczość, innowacje, ekologię. Naszymi działaniami wspieramy zarówno małe firmy jak i duże przedsiębiorstwa. Aby było jeszcze lepiej, województwo warmińsko-mazurskie potrzebuje innowacyjnych projektów, kolejnych firm wykorzystujących rozwiązania B+R, które są elementem wzmacniania strategii regionu, rozwoju automatyzacji produkcji, a także wyspecjalizowanych pracowników, których brakuje w regionie.

Jakie możliwości finansowaniaprzedsiębiorca znajdzie w BGK?


AB: Całą paletę rozwiązań. Udzielamy przede wszystkim kredytów inwestycyjnych, ale także prostych kredytów obrotowych – dobierając instrument finansowy tak, by jak najlepiej odpowiadał na potrzeby klienta. Możemy to robić sami lub współpracując z bankami komercyjnymi i spółdzielczymi. Wspólnie tworzymy komplementarny system instytucji finansowych wspierających rozwój przedsiębiorstw.

Czy pomagacie rozwijać specjalizacje lokalne?


AB: Oczywiście, a region ma się czym pochwalić. Mamy tu sporo firm produkujących łodzie i luksusowe jachty. Drugą z regionalnych specjalizacji jest meblarstwo. Produkty z Warmii i Mazur są wysoko cenione na całym świecie i dlatego duża część produkcji jest eksportowana. Ogromny potencjał ma także rolnictwo i produkcja wysokiej jakości żywności. Bank finansuje liczne projekty w wymienionych branżach .

Jakie podmioty wspiera Bank Gospodarstwa Krajowego?


AB: Najróżniejsze. Naszymi klientami są oczywiście jednostki samorządu terytorialnego. Wspieramy je w realizacjach dużych inwestycji, co przekłada się na poprawę jakości życia mieszkańców. Szeroko współpracujemy też z sektorem medycznym finansując szpitale, bo przecież ich rola dla lokalnych społeczności jest nie do przecenienia. Wspieramy także rozwój przedsiębiorczości w regionie, oferując firmom liczne programy. Mamy bogatą ofertę zarówno dla małych przedsiębiorców, jak i dużych firm z wysokimi przychodami. Pomagamy firmom w ich zagranicznej ekspansji. W naszym regionie, leżącym przy granicy z Rosją, jest to szczególnie istotne zadanie.

Niesłabnącą popularnością cieszą się gwarancje. Jakie korzyści przynoszą?


AB: Gwarancje (biznesmax czy najbardziej rozpoznawalna - de minimis) ułatwiają przedsiębiorcom otrzymanie kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. BGK oferuje gwarancje mikro, małym i średnim firmom. Gwarancje skutecznie mobilizują polski kapitał potrzebny inwestycjom: jak dotąd skorzystało z nich ponad 150 000 przedsiębiorców, wartość udzielonych gwarancji to prawie 62 mld zł, a wartość zabezpieczonych kredytów to ponad 110 mld zł.

Na zakończenie kilka słów o Regionie BGK


AB: Zależy nam by być regionalnym centrum biznesowego wsparcia dla przedsiębiorców. Takim spoiwem pomiędzy rynkiem a naszym zespołem ekspertów, którzy od lat realizują ciekawe projekty, dzielą się wiedzą, a tym samym umożliwiają naszym klientom wzrost rozpoznawalności i konkurencyjności na rynku. Zapraszamy do współpracy.BGK Region Warmińsko-Mazurski
ul. Dąbrowszczaków 21, 10-540 Olsztyn
tel. 89 523 05 00, faks 89 527 48 37
e-mail: olsztyn@bgk.pl


Na jakie wsparcie mogą liczyć firmy z sektora MŚP


Gwarancje kredytowe
– „Program gwarancji de minimis” działa od wiosny 2013 r. Program ma na celu ułatwienie dostępu do finansowania firmom sektora MŚP. Gwarancja jest zabezpieczeniem spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Termin „de minimis” oznacza rodzaj pomocy publicznej, której państwo może udzielać przedsiębiorcom bez zgody Komisji Europejskiej. Jej łączna wartość nie może przekroczyć w ciągu trzech lat 200 tys. Euro (lub 100 tys. euro, jeśli beneficjentem jest firma transportowa). Jednorazowo wartość gwarancji nie może przekroczyć 3,5 mln zł i 60 proc. udzielanego kredytu. Maksymalny okres gwarantowania wynosi 99 miesięcy. Prowizja wynosi 0,5 proc. wartości gwarancji rocznie.

– Zabezpieczenie finansowane z unijnego programu COSME.
To gwarancja, którą można zabezpieczyć nawet 80 proc. zaciąganego kredytu na maksymalnie 99 miesięcy. Limity kwotowe są jednak niższe niż w de minimis, bo kwota kredytu nie może przekroczyć 600 tys. zł, a prowizja wynosi 1 proc. rocznie.

– Gwarancja Biznesmax –
to produkt dla tych małych i średnich firm, które kredytem finansują badania i rozwój lub spełniają jedno z 15 kryteriów podmiotowych, definiujących przedsiębiorcę innowacyjnego. Gwarancja jest bezpłatna, a maksymalna kwota to 2,5 mln euro. Okres jej trwania może wynosić nawet 20 lat. Zabezpieczyć można do 80 proc. kredytu.

Wspieranie innowacji
Premia technologiczna z BGK na spłatę części kredytu finansującego inwestycję technologiczną, udzielonego przez bank komercyjny. Aby starać się o premię, trzeba m.in. prowadzić działalność na terenie Polski i wypełniać definicję mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy. Maksymalna wysokość premii to 6 mln zł. Aby uzyskać pomoc, kredyt musi finansować inwestycję na wdrożenie nowej – nabytej lub własnej – technologii w postaci prawa własności przemysłowej, wyników badań przemysłowych, wyników prac rozwojowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej. Środki własne przedsiębiorcy przeznaczone na przedsięwzięcie muszą stanowić co najmniej jedną czwartą jego kosztów. W sumie w latach 2014–2020 do wydania na ten cel jest ponad 472 mln euro.

– Niskooprocentowane pożyczki dla przedsiębiorstw z branży telekomunikacyjnej, udzielane z unijnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
Cel: upowszechnianie szerokopasmowego internetu. Wartość jednej pożyczki może wynieść od 20 tys. zł do 10 mln zł. Pieniądze można pożyczyć nawet na 15 lat. Dostępna pula to niemal 700 mln zł. n Pożyczki dla mikro–, małych i średnich firm.

– Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka.
W tym projekcie firmy mogą liczyć na pożyczki do 500 tys. zł, o ile działają w branży turystycznej, a inwestycję prowadzą w jednym z pięciu województw Polski Wschodniej. Pożyczek udzielają współpracujące z BGK instytucje finansowe na okres 5 lub 7 lat i można liczyć na półroczną karencję w spłacie. Oprocentowanie jest niższe od rynkowego – poniżej 2 proc., a dla firm działających mniej niż 2 lata na rynku oraz miejsc posiadających status miejsca przyjaznego rowerzystom (MPR) oprocentowanie wynosi poniżej 1 proc. i dodatkowo nie trzeba wnosić wkładu własnego. Pożyczka powinna być przeznaczona przede wszystkim na inwestycje związane z turystyką.

– Pierwszy biznes – wsparcie w starcie.
Z tego ogólnopolskiego programu wybrane przez BGK instytucje finansowe udzielają dwóch rodzajów pożyczek. Maksymalny pułap niskooprocentowanej pożyczki dla osób fizycznych to 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia w kraju (od 1 grudnia 2018 r. – 91 604 zł). Maksymalny okres spłaty pożyczki to 7 lat, oprocentowanie wynosi 0,44 proc. rocznie, można też starać się o roczną karencję w spłacie kapitału.
Drugi typ pożyczki przeznaczony dla działających firm można wykorzystać na tworzenie i wyposażenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych. Może to być sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia (od 1 grudnia 2018 r. jest to 27 481 zł), a okres kredytowania wynosi maksymalnie 3 lata. Firmy, które skorzystały z pierwszego produktu i zatrudniły osobę bezrobotną, mogą liczyć na częściowe umorzenie pożyczki.

– Fundusz Ekspansji Zagranicznej.
Zadaniem funduszu jest obejmowanie udziałów lub akcji w zagranicznej spółce zależnej polskiego partnera lub udzielenie zagranicznej spółce pożyczki bez regresu do polskiego partnera. Celem jest współfinansowanie zagranicznych inwestycji polskich przedsiębiorstw. Nie ma sztywno określonych pułapów. Czas inwestycji to zwykle 5–10 lat. Fundusz jest zawsze inwestorem mniejszościowym – pozostawia zarządzanie projektem w rękach polskiego podmiotu i wspiera go na poziomie rady nadzorczej spółki zagranicznej.

– Finansowe Wspieranie Eksportu.
Za pośrednictwem programu firmy korzystają ze wsparcia jakim są akredytywy. Rozliczając kontrakty handlowe, zabezpieczają się przed ryzykiem nieotrzymania płatności.

– Gwarancje bankowe. BGK na zlecenie polskiej spółki może, po pozytywnej ocenie jej sytuacji finansowej, wystawiać wszystkie formy gwarancji. – Kredyt dla nabywcy. BGK udziela go zagranicznemu kontrahentowi na poczet zapłaty za dostarczany przez polskiego eksportera towar (lub usługę).

– Wykup wierzytelności eksportowych od polskiego eksportera. W ten sposób zyskuje on wcześniejszą zapłatę za dostarczony towar, a bank przejmuje rolę wierzyciela i w przypadku braku spłaty w wyznaczonym terminie dochodzi należności od zagranicznej firmy.

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB